Objednávka OBJV192/21

Dátum vyhotovenia:13.9.2021
 

Dodávateľ
VLM s.r.o.
Pruské 288
018 52 Pruské
IČO:44689985
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
fasádna farba
Názov položky
Náterové farby
Celková hodnota objednaného plnenia: 356,75 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko