Objednávka OBJV203/21

Dátum vyhotovenia:29.9.2021
 

Dodávateľ
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o.
Drevný trh 3
040 01 Košice
IČO:51110466
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení
Názov položky
Odborná prehliadka
Celková hodnota objednaného plnenia: 707,50 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko