Objednávka OBJV212/21

Dátum vyhotovenia:11.10.2021
 

Dodávateľ
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
IČO:36005622
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
kurzy vo výškach
Názov položky
Kurz
Celková hodnota objednaného plnenia: 386,40 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko