Objednávka OBJV213/21

Dátum vyhotovenia:11.10.2021
 

Dodávateľ
Slovenská národná knižnica
J.C.Hronskeho 1
03601 Martin
IČO:36138517
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
odborná literatúra
Názov položky
Knihy,časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 310,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko