Objednávka OBJV217/21

Dátum vyhotovenia:12.10.2021
 

Dodávateľ
Hoferm - Richard Luhový
Vajanského 221/97
020 01 Púchov
IČO:46616055
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
oprava obehového čerpadla
Názov položky
Opravy
Celková hodnota objednaného plnenia: 70,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko