Objednávka OBJV219/21

Dátum vyhotovenia:14.10.2021
 

Dodávateľ
Daffi Group s.r.o.
ul. Rabčícka 409
029 44 Rabča
IČO:50447491
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
rebrík
Názov položky
Rebríky
Celková hodnota objednaného plnenia: 371,46 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko