Objednávka OBJV222/21

Dátum vyhotovenia:19.10.2021
 

Dodávateľ
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská B ystrica
Ul. slovenských partizánov 1
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
úprava a montáž dreveného schodiska
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 750,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko