Objednávka OBJV226/21

Dátum vyhotovenia:21.10.2021
 

Dodávateľ
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava 3
IČO:35792281
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Historický časopis
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 35,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko