Objednávka OBJV231/21

Dátum vyhotovenia:09.11.2021
 

Dodávateľ
SIGMIA OaSS
Moyzesova 69
01901 Ilava
IČO:31582877
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
obehové čerpadlo
Názov položky
Opravy
Celková hodnota objednaného plnenia: 235,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko