Objednávka OBJV239/21

Dátum vyhotovenia:11.11.2021
 

Dodávateľ
Oto Hroba - STEPS NITRA
Novozámocká 911/161A
949 05 Nitra
IČO:53344154
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
krížovo-bodový laser
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 245,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko