Objednávka OBJV245/21

Dátum vyhotovenia:19.11.2021
 

Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
IČO:00164721
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
časopis Múzeum
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 50,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko