Objednávka OBJV246/21

Dátum vyhotovenia:19.11.2021
 

Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9
97599 Banská Bystrica
IČO:36631124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
časopis "Pamiatky a múzea"
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 50,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko