Objednávka OBJV247/21

Dátum vyhotovenia:19.11.2021
 

Dodávateľ
SAP - Slovak Academic Press s.r.o.
Šafárikovo nám. 2
81102 Bratislava
IČO:35910909
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
časopis ARS
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 60,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko