Objednávka OBJV264/21

Dátum vyhotovenia:07.12.2021
 

Dodávateľ
Ticket Serevice, s.r.o.
Karadžičova 8
820 05 Bratislava 25
IČO:52005551
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
stravné lístky
Názov položky
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia: 3 150,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko