Objednávka OBJV268/21

Dátum vyhotovenia:29.12.2021
 

Dodávateľ
MP-MOTORS s.r.o.
Pruské 559
018 52 Pruské
IČO:46326499
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
doplnenie výbavy vozidla
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 120,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko