Objednávka OBJV006/22

Dátum vyhotovenia:21.1.2022
 

Dodávateľ
Mgr. Art. Barbora Němečková, ArtD.
Kominárska 6
831 04 Bratislava 3
IČO:001900
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
vypracovanie zámeru na reštaurovanie
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 120,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko