Objednávka OBJV013/22

Dátum vyhotovenia:26.1.2022
 

Dodávateľ
Sigmia OaSS s.r.o.
Moyzesova 69/2
019 01 Ilava
IČO:31582877
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
komplet WC
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 103,95 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko