Objednávka OBJV040/22

Dátum vyhotovenia:03.3.2022
 

Dodávateľ
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
94921 Nitra
IČO:166723
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
časopis SA a ŠZ
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 5,10 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko