Objednávka OBJV046/22

Dátum vyhotovenia:09.3.2022
 

Dodávateľ
Ceiba, spol. s.r.o.
Nánanská cesta 36
94301 Štúrovo
IČO:36548090
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 46,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko