Objednávka OBJV059/22

Dátum vyhotovenia:23.3.2022
 

Dodávateľ
Asaprint Trade, s.r.o.
Električná 346/37
911 01 Trenčín
IČO:47489316
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
dibondové tabule
Názov položky
Smerové a informačné tabule
Celková hodnota objednaného plnenia: 197,98 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko