Objednávka OBJV065/22

Dátum vyhotovenia:04.4.2022
 

Dodávateľ
COLORLAK SK, s.r.o.
Soblahovská 3486
911 01 Trenčín
IČO:36254487
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
údržbársky materiál
Názov položky
Údrž.mat.
Celková hodnota objednaného plnenia: 31,18 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko