Objednávka OBJV068/22

Dátum vyhotovenia:06.4.2022
 

Dodávateľ
CENTRALCHEM, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO:51324440
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
konzervátorsky materiál
Názov položky
konzerovací matriál
Celková hodnota objednaného plnenia: 47,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko