Objednávka OBJV076/22

Dátum vyhotovenia:11.4.2022
 

Dodávateľ
Coda-Art, s.r.o.
Weisseho 15/2615
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:34123563
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
odborná literatúra
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 080,45 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko