Objednávka OBJV078/22

Dátum vyhotovenia:11.4.2022
 

Dodávateľ
BIOMETRIC, spol. s r.o.
Rovniankova 2
851 02 Bratislava
IČO:43874801
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
aktualizácia MySQL databázy
Názov položky
Aktualizácia systému
Celková hodnota objednaného plnenia: 178,80 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko