Objednávka OBJV092/22

Dátum vyhotovenia:27.4.2022
 

Dodávateľ
Stroje Slovensko, s.r.o.
Zvolenská cesta 14437/191
974 05 Banská Bystrica
IČO:48051705
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
lepidlá pre reštaurovanie
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 155,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko