Objednávka OBJV115/22

Dátum vyhotovenia:06.5.2022
 

Dodávateľ
Ing. Jozef Závacký, - GEOSTAT
9 líp 2115
913 21 Trenčianska Turná
IČO:30350778
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Vybavenie odborného stanoviska k statike - havária
Názov položky
Odborné stanovisko
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko