Objednávka OBJV125/22

Dátum vyhotovenia:11.5.2022
 

Dodávateľ
Inštitút celoživotného vzdelávania
Družstevná 232/2
040 01 Košice
IČO:51424266
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Školenie - zmeny v mzdovej oblasti - soc poist od 1.6.2022
Názov položky
Školenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 30,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko