Objednávka OBJV127/22

Dátum vyhotovenia:12.5.2022
 

Dodávateľ
Miroslav Kucek - PRONAR
Moravské Lieskové 198
916 42 Moravské Lieskové
IČO:34600078
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
brúsenie pre plynulú pracovnú stolársku činnosť
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 60,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko