Objednávka OBJV132/22

Dátum vyhotovenia:12.5.2022
 

Dodávateľ
KRAK SLOVAKIA s.r.o.
Cukrovarská 4621
979 01 Rimavská Sobota
IČO:36808776
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Športový deň - občerstvenie
Názov položky
Občerstvenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 357,70 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko