Objednávka OBJV138/22

Dátum vyhotovenia:23.5.2022
 

Dodávateľ
Titan-Tatraplast, s.r.o.
Bystrická cesta 5644
034 01 Ružomberok
IČO:36440124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
podstavce na prezentáciu zbierkových predmetov
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 40,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko