Objednávka OBJV140/22

Dátum vyhotovenia:23.5.2022
 

Dodávateľ
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
94921 Nitra
IČO:166723
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Literatúra na študijné účely
Názov položky
Knihy,časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 74,56 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko