Objednávka OBJV142/22

Dátum vyhotovenia:23.5.2022
 

Dodávateľ
Boris Vencel
Hviezdoslavova 280/6
965 01 Žiar nad Hronom
IČO:47086661
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
reklamné predmety
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 3 072,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko