Objednávka OBJV143/22

Dátum vyhotovenia:24.5.2022
 

Dodávateľ
MERCONTROL EU s.r.o.
Sadová 3016/14
916 01 Stará Turá
IČO:51193752
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
prístroj na revíziu elektrických spotrebičov
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 000,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko