Objednávka OBJV148/22

Dátum vyhotovenia:30.5.2022
 

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Nefunkčný sanitárny materiál
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 300,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko