Objednávka OBJV149/22

Dátum vyhotovenia:30.5.2022
 

Dodávateľ
ETOP ADVERTISING, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6
911 01 Trenčín
IČO:44499515
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Propagácia predstavenia Radošinské naivné divadlo
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 402,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko