Objednávka OBJV156/22

Dátum vyhotovenia:07.6.2022
 

Dodávateľ
Ticket Serevice, s.r.o.
Karadžičova 8
820 05 Bratislava 25
IČO:52005551
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
doplnenie zostatku straveniek zo sumy 4,50 € na 5,- € /doplnenie 156 ks a´0,50 €/
Názov položky
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia: 78,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko