Objednávka OBJV161/22

Dátum vyhotovenia:08.6.2022
 

Dodávateľ
MAVIZ s.r.o.
Poštová 1215/12
952 01 Vráble
IČO:45618836
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Pracovné kozy potrebné pri náteroch okien v palácoch, nakoľko súčasný počet je nedostačujúci
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 182,32 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko