Objednávka OBJV164/22

Dátum vyhotovenia:14.6.2022
 

Dodávateľ
Rapez s.r.o.
Ozanova 138
018 53 Bolešov
IČO:48187330
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Prehliadka za účelom zistenia bezpečnosti el. zariadení
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 980,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko