Objednávka OBJV166/22

Dátum vyhotovenia:15.6.2022
 

Dodávateľ
Unicarback Slovakia s.r.o.
Fraňa Mráza 624
010 01 Žilina
IČO:53027175
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Uzatvorená zmluva na 4 roky - kosenie trávnatých plôch Beckov
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 471,95 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko