Objednávka OBJV167/22

Dátum vyhotovenia:16.6.2022
 

Dodávateľ
BVH spol.s r.o. Prievidza
Ulica stavbárov 21
97101 Prievidza
IČO:35674148
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Doplnky na prilbu pre Filipa Žovinca, aby mohol vyrezávať nálety aj z lana
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 135,53 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko