Objednávka OBJV258/22

Dátum vyhotovenia:28.9.2022
 

Dodávateľ
HDH development, s.r.o.
Obchodná 7
811 06 Bratislava
IČO:35912804
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Z dôvodu dodatočnej úpravy projektovej dokumentácie, vyplývajúcej z nových zistení počas realizácie stavby Draškovičov kaštieľ, je nutná konzultácia s jej zhotoviteľmi
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 216,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko