Objednávka OBJV267/22

Dátum vyhotovenia:06.10.2022
 

Dodávateľ
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
Na stanicu 16
010 09 Žilina
IČO:43909159
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Pracovné mikiny pre oddelenie prevádzky a správy budov
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 214,94 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko