Objednávka OBJV298/22

Dátum vyhotovenia:11.11.2022
 

Dodávateľ
PETIT PRESS a.s.
FR. MOJTU 18
94901 Nitra
IČO:35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Doplňovanie knižničného fondu knižnice Trenčianskeho múzea
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 60,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko