Objednávka OBJV301/22

Dátum vyhotovenia:11.11.2022
 

Dodávateľ
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Vajnorska 137
83104 Bratislava
IČO:35792281
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Doplňovanie knižničného fondu knižnice Trenčianskeho múzea
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 40,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko