Hlavná stránka / Blog / Šermiarske umenie majstra Luigiho Barbasettiho

Šermiarske umenie majstra Luigiho Barbasettiho

ŠERMIARSKE UMENIE MAJSTRA LUIGIHO BARBASETTIHO

V knižničnom fonde našej muzeálnej knižnice sa nachádza pozoruhodná kniha o dejinách šermiarskeho umenia a jeho pravidlách od talianskeho majstra šermu Luigiho Barbasettiho, vydaná v roku 1900 vo Viedni.  

Luigi Barbasetti (1859 - 1948), učiteľ a reformátor šermu, ktorý si získal celosvetové uznanie a rešpekt vo svojom obore, pomohol spopularizovať moderný taliansky šerm aj v strednej Európe a s úspechom ho preniesť do 20. storočia.  Mal rozsiahle šermiarske vzdelanie a bol vynikajúci pedagóg. Svoju kariéru začal na Vojenskej majstrovskej škole šermu v Ríme, neskôr pôsobil v  Terste, kde sa stal majstrom miestneho šermiarskeho klubu, vyučoval šerm dôstojníkov a zúčastňoval sa šermiarskych turnajov. Pravdepodobne v Terste sa zoznámil aj s rakúskym arcivojvodom Františkom Salvátorom Rakúsko-Toskánskym (1866 – 1933 ), ktorého  nadchlo Barbasettiho šermiarske umenie a ponúkol mu, aby novú taliansku školu šermu rozvíjal a šíril aj v nemecky hovoriacich krajinách. V roku 1894 sa teda presťahoval do Viedne, otvoril si  školu šermu, kde v rokoch 1895 – 1914 vyučoval taliansku metódu šermu šabľou a fleretom vojenských učiteľov rakúsko-uhorskej armády na Tereziánske vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom Meste  ( Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt ). Tu vydal aj svoje dielo o šerme šabľou „Das Stossfechten“  ako príručku pre potreby vojenských učiteľov šermu a absolventov vojenskej akadémie a venoval ju rakúskemu arcivojvodovi Franzovi Salvátorovi ako podporovateľovi a ochrancovi šermiarskeho umenia vo Viedni.

Barbasetti bol poverený reorganizáciou šermu na Tereziánskej vojenskej akadémii , kde sa v tom čase učili najlepší šermiari monarchie a za svoju inováciu cisárskeho vojenského šermiarskeho umenia obdržal v roku 1901 rakúsky „Zlatý záslužný kríž  s korunou“. Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa vrátil do Talianska a učil tam až do roku 1921, kedy sa opäť presťahoval, tentokrát do Paríža. V roku 1943 sa usadil definitívne vo svojej vlasti a posledné roky učil vo Verone, kde vydal svoje dve posledné knihy. Luigi Barbasetti dosiahol svetovú slávu ako jeden z najlepších majstrov šermiarskeho športu. Mal aj veľa slávnych žiakov, ktorí súťažili na olympijských hrách v rokoch 1920, 1924 a 1928, kde získali zlaté, strieborné a bronzové medaily.

Na titulnej strane knihy sa nachádza pečiatka Bibliothek der k.u.k. Infanterie-Cadettenschule zu Strass – Knižnica c. k. pechotnej kadetskej školy Strass ( Štajersko ), ktorá bola aktívna v rokoch 1896 – 1904.

Pechotné školy kadetov Rakúsko – uhorskej monarchie pôsobili ako súčasť inštitúcií vojenského vzdelávania a prípravy a poskytovali svojim žiakom okrem všeobecného vzdelávania aj teoretické znalosti, ktoré dôstojník potreboval na výkon svojho povolania a na ďalšie vzdelávanie. Druhá pečiatka nás odkazuje na knižnicu pechotnej kadetskej školy v Košiciach.

V prípade našej knihy sa jedná o prvé nemecké vydanie, ktoré z originálneho rukopisu preložil Dr. Bernhard Dimand a ako uvádza v úvode knihy, „ verí, že predkladanú knihu môže s oprávnenou dôverou vložiť do rúk odborníkov a dúfať, že sa prejaví ako literárna pamiatka trvalej hodnoty a pamätník významnej premeny, ktorá sa vykonala v oblasti viedenského a rakúskeho šermiarskeho menia v 2. polovici 19. storočia“.

 

Autor textu: Alica Krištofová

 

Obr. č. 1 - Titulný list Barbasettiho "Šermiarskych úderov", Viedeň-Lipsko, 1900

Obr. č.2,3,4 - Ukážky šermiarskych techník

Obr. č. 5 - Majster Luigi Barbasetti, 1859-1948 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 32

Tel.č.: +421 32 / 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 032/743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.10.2022
Remeslá nás spájajú

01.10.2022, 10:00 - 01.10.2022, 17:00

2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31