Hlavná stránka / Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hradDominanta Trenčína i celého Považia stráži pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Informácie pre návštevníkov

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Otváracie hodiny:

DECEMBER - MAREC: 

Pokladňa od mesta: 9:00 - 16:45 hod.
Pokladňa od lesoparku Brezina: uzatvorená
 • prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) o 11:00, 13:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00 hod.
 • posledný vstup na malý okruh (bez sprievodcu) do 15:45 hod.

------------------

APRÍL:

Pokladňa od mesta: 9:00 - 18:45 hod.
Pokladňa od lesoparku Brezina: 11:00 - 18:00 hod.
 • prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00, 15:30 hod.
 • posledný vstup na malý okruh (bez sprievodcu) do 17:45 hod.
 • vstup do exteriérov hradu (bez sprievodcu) hodinu pred uzatvorením hradu, t.j. 17:45 - 18:45 hod.

------------------

MÁJ - SEPTEMBER: 

Pokladňa od mesta: 9:00 - 18:45 hod.
Pokladňa od lesoparku Brezina: 11:00 - 18:00 hod.
 • prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00, 16:00, 17:00 hod.  (na prehliadku je kapacita max. 50 osôb)
 • posledný vstup na malý okruh (bez sprievodcu) do 17:45 hod.
 • vstup do exteriérov hradu (bez sprievodcu) hodinu pred uzatvorením hradu, t.j. 17:45 - 18:45 hod.

------------------

OKTÓBER:

Pokladňa od mesta: 9:00 - 18:45 hod.
Pokladňa od lesoparku Brezina:
  • 1.10. - 3.10.2021 - každý deň od 11:00 - 18:00 hod.
  • od 4.10.2021 len v dňoch streda až nedeľa od 11:00 - 18:00 hod.
 • prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) pondelok - piatok: 11:00, 13:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00 hod.
 • prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) počas víkendov o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00, 16:00 hod.
 • posledný vstup malý okruh (bez sprievodcu) do 17:45 hod.
 • vstup do exteriérov hradu (bez sprievodcu) hodinu pred uzatvorením hradu, t.j. 17:45 - 18:45 hod.

 

POZOR! ZMENA V OTVÁRACÍCH HODINÁCH HRADU OD 18.10 - 31.10.2021!

Pokladňa od mesta: každý deň od 9:00 - 17:45 hod.
Pokladňa od lesoparku Brezina: streda - nedeľa od 11:00 - 17:45 hod.
 • prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) pondelok - piatok: 11:00, 13:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00 hod.
 • prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) počas víkendov o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00, 16:00 hod.
 • posledný vstup malý okruh (bez sprievodcu) do 16:45 hod.
 • vstup do exteriérov hradu (bez sprievodcu) hodinu pred uzatvorením hradu, t.j. 16:45 - 17:45 hod.

------------------

NOVEMBER do 21.11.2021 (vrátane): 

Pokladňa od mesta: 9:00 - 16:45 hod. 
Pokladňa od lesoparku Brezina: uzatvorená
 • prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) len počas víkendov a výlučne v režime KZ (t.j. kompletne zaočkovaní): o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00, 15:30 hod.
 • prehliadky malého okruhu (bez sprievodcu) sú k dispozícii každý deň, avšak pre návštevníkov výlučne v režime OTP. 
 • posledný vstup na malý okruh (bez sprievodcu) do 15:45 hod.
 • vstup do exteriérov hradu (bez sprievodcu) hodinu pred uzatvorením hradu, každý deň a výlučne v režime OTP.

POZOR! ZMENA V OTVÁRACÍCH HODINÁCH HRADU OD 22.11.2021!

Trenčiansky hrad bude OTVORENÝ len POČAS VÍKENDOV (sobota, nedeľa). Počas pracovných dní bude hrad ZATVORENÝ.  

Pokladňa od mesta: 9:00 - 16:45 hod. 
Pokladňa od lesoparku Brezina: uzatvorená
 • prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) sú povolené výlučne v režime OP (t.j. očkovaní a po prekonaní ochorenia Covid-19), a to v časoch o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00, 15:30 hod. Počet osôb na prehliadke je povolený pre maximálne 50 osôb; pri prehliadke cez Zápoľského palác o 14:00 hod. max. pre 40 osôb. 
 • prehliadky malého okruhu (bez sprievodcu) sú k dispozícii pre návštevníkov výlučne v režime OP. 
 • posledný vstup na malý okruh (bez sprievodcu) do 15:45 hod.
 • vstup do exteriérov hradu (bez sprievodcu) hodinu pred uzatvorením hradu, každý deň a výlučne v režime OP.

------------------

 
UPOZORNENIE: Prosíme návštevníkov, aby počítali s časovou rezervou a dostavili na prehliadku so sprievodcom najmenej o 15 minút pred konkrétnym časom prehliadky, nakoľko cesta na horný hrad, kde prehliadky začínajú trvá 15 - 20 min.
KOČÍKY - Vstup do areálu hradu cez južné opevnenie od Lesoparku Brezina s kočíkom nie je možný. Dôvodom je množstvo úzkych schodov. Kočíkmi sa dá na hrad dostať cez pokladňu od mesta. 


Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s koronavírusom Vám odporúčame sledovať aktuálne informácie ohľadom otváracích hodín Trenčianskeho hradu, ktoré nájdete na úvodnej stránke Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

 
NOVINKA!
 
SPOLOČNÉ VSTUPNÉ Trenčiansky hrad + Katov dom + Karner sv. Michala/Kostnica

 

Od 1. júla 2021 najú návštevníci možnosť v rámci zakúpenej vstupenky na Trenčiansky hrad navštíviť aj ďalšie dve pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne, a to Katov dom a Karner sv. Michala/Kostnicu počas doby ich otvorenia (do 18.10.2021).

Po predložení zakúpenej vstupenky na Trenčiansky hrad bude návštevníkom v prípade záujmu o návštevu spomínaných pobočiek múzea vydaná vstupenka "Spoločné vstupné - hrad" s nulovou hodnotou.


maly okruh

Dolné nádvorie ponúka návštevníkom jedinečné výhľady na mesto Trenčín a priľahlé okolie.
Studňa lásky neodmysliteľne patrí k Trenčianskemu hradu ako povesťami opradený symbol lásky Omara a Fatimy.
Kasáreň  na Trenčianskom hrade bola vybudovaná ako súčasť rozsiahleho fortifikačného programu realizovaného v dobe držby Trenčianskeho hradu magnátskym rodom Zápoľskovcov v období prvej polovice 16. storočia. Slúžili na ubytovanie mužstva hradnej posádky.
Hladomorňa ponúka návštevníkom expozíciu s replikami stredovekých mučiacich nástrojov a dozvedieť sa zaujímavé informácie ohľadom tzv. útrpného práva z histórie mesta Trenčín.
Matúšova veža je dominantou Trenčianskeho hradu. Bola postavená koncom 11. storočia v románskom slohu a okolo roku 1270 ju obstavali tehlovým plášťom a upravili v gotickom duchu.
Panská kaplnka patrí medzi súkromné sakrálne stavby panského sídla. Výzdobu tvorili gotické figurálne fresky a krížová klenba, nad ktorou vystavili obytné priestory. Pod podlahou hlavného oltára sa nachádza menšia krypta.
Letná veža a jej obytné priestory mali drevený obklad. Cez 1. poschodie bola prepojená s letnou terasou, umiestnenou pred kaplnkou a palácom Zápoľskovcov.

velky okruh


Dolné nádvorie ponúka návštevníkom jedinečné výhľady na mesto Trenčín a priľahlé okolie.
Studňa lásky neodmysliteľne patrí k Trenčianskemu hradu ako povesťami opradený symbol lásky Omara a Fatimy.
Kasáreň  na Trenčianskom hrade bola vybudovaná ako súčasť rozsiahleho fortifikačného programu realizovaného v dobe držby Trenčianskeho hradu magnátskym rodom Zápoľskovcov v období prvej polovice 16. storočia. Slúžila na ubytovanie mužstva hradnej posádky.
Hladomorňa ponúka návštevníkom expozíciu s replikami stredovekých mučiacich nástrojov a možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie ohľadom tzv. útrpného práva z histórie mesta Trenčín.
Ľudovítov palác na 1. poschodí gotického paláca, upraveného do súčasnej podoby v II. polovici 20. storočia je  novozriadená expozícia historického dobového nábytku z obdobia 17. až 19. storočia "Reminiscencie"
Barborin palác prvá miestnosť, Rytierska sieň, je najväčšou miestnosťou na hrade. Sála mala v 16. storočí lunetovú klenbu, po ktorej sa zachovali už len stopy. Ďalšie miestnosti slúžili ako obytné priestory.
Rotunda ojedinelý štvorlístkový (štvorapsidový) pôdorys odlišuje trenčiansku Rotundu od všetkých doteraz známych centrálnych stavieb na Slovensku.
Lapidárium podzemie Barborinho paláca s expozíciou fragmentov kamenných článkov.
Matúšova veža je dominantou Trenčianskeho hradu. Bola postavená koncom 11. storočia v románskom slohu a okolo roku 1270 ju obstavali tehlovým plášťom a upravili v gotickom duchu.
Panská kaplnka patrí medzi súkromné sakrálne stavby panského sídla. Výzdobu tvorili gotické figurálne fresky a krížová klenba, nad ktorou vystavili obytné priestory. Pod podlahou hlavného oltára sa nachádza menšia krypta.
Letná veža a jej obytné priestory mali drevený obklad. Cez 1. poschodie bola prepojená s letnou terasou, umiestnenou pred kaplnkou a palácom Zápoľskovcov.

Dolné nádvorie

Dolné nádvorie ponúka návštevníkom jedinečné výhľady na mesto Trenčín a priľahlé okolie. Zakúpiť si tento okruh je možné len hodinu pred uzatvorením hradu.

cennik

 

Pedagogický dozor:

Na 15 detí má 1 pedagogický dozor vstup zdarma.

Špeciálne prehliadky:

Cena je podľa platného cenníka veľkého prehliadkového okruhu. Minimálny počet návštevníkov na jednu prehliadku je 15 platiacich osôb. Na základe objednávky minimálne 5 dní vopred. V prípade nenaplnenia prehliadky objednávateľ doplatí vstup skupiny v hodnote vstupného dospelej osoby do 15 osôb.  V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená. Správa hradu si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo neumožniť konanie špeciálnej prehliadky.

Príplatok za špeciálnu prehliadku:

Sprievodca pre objednanú skupinu v SJ, AJ, NJ v rámci veľkého prehliadkového okruhu       20 €           

Sprievodca pre objednanú skupinu v SJ, AJ, NJ mimo veľkého prehliadkového okruhu        100 €

Cenník vstupného na Trenčiansky hrad 

MALÝ OKRUH / bez sprievodcu

VEĽKÝ OKRUH / so sprievodcom

Dospelí  6,00 €  7,50 €
Dôchodcovia  5,00 €  5,50 €
Deti od 3 do 6 rokov  1,50 €  1,50 €
Deti, študenti  3,50 €  4,50 €
ŤZP, ŤZP-S  1,50 €  2,00 €
EXTERIÉRY HRADU
Dospelí  1,50 €
Deti od 3 do 18 rokov  0,50 €
DODATOK K CENNÍKU                                    
Pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 detí)                    zdarma
Deti z detských domovov, špeciálne školy  zdarma
Sprievodca cestovného ruchu s preukazom  zdarma
Deti do 3 rokov  zdarma
Držitelia preukazu ICOM, UNESCO, ICOMOS, ITIC  zdarma
Novinári s platným novinárskym preukazom  zdarma

Zamestnanci múzeí

(po predložení platného preukazu platí aj pre ČR)

 zdarma

 

Do priestorov Trenčianskeho hradu je počas mesiacov máj - august ZAKÁZANÉ vodiť zvieratá z dôvodu vystúpenia sokoliarov.

Počas mesiacov september - apríl je povolené vodiť zvieratá len v rámci EXTERIÉROV hradu na vodítku a s náhubkom.


Súbor na stiahnutie

Navstevny poriadok 2021.pdf   (PDF, 252.85 KB)


 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30