Hlavná stránka / Blog / Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

Pri príležitosti týždňa slovenských knižníc by sme Vám radi predstavili jednu zo vzácnych tlačí nášho historického knižničného fondu.

Jedná sa o dielo Štefana Verbőciho ( 1458-1541, Werbőczi, Verbőczy ) Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae, ktoré je určite odbornej verejnosti známe, naše vydanie má však niekoľko špecifík.

Štefan Verbőci patril k vedúcim predstaviteľom zemianstva v Uhorsku, bol krajinským hodnostárom, vynikajúcim právnikom a v rokoch 1525-26 uhorským palatínom. Menej sa vie, že pôsobil  ako archivár v kráľovskej kancelárii vo funkcii registrátora a aj ako vedúci kráľovských kníh. Okrem výborných právnych vedomostí mal aj praktické skúsenosti so správou štátu a zahraničnou diplomaciou, preto pôsobil  ako vyslanec uhorského dvora v iných štátoch.

Z poverenia uhorského snemu a kráľa Vladislava II. Jagelovského  zostavil a napísal zbierku  uhorských zákonov, ktorá vyšla pod názvom Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae partiumque adnexarum (Trojdielne spracovanie obyčajového práva slávneho Uhorského kráľovstva a pripojených krajín),  ktoré dedikoval vtedajšiemu uhorskému palatínovi Tomášovi Nádašdymu. Tlačou vyšlo už v roku 1517 a upevnilo panstvo šľachty, ktorá získala  vyššiu právnu istotu a šľachtické stolice a zemepanské súdy sa naň odvolávali až do prvej polovice 19. storočia. Napriek tomu, že zbierka nebola prijatá ako kodifikačné dielo a Tripartitum sa nikdy nestalo zákonom – absentovala veľká kráľovská pečať, od roku 1517 sa používalo ako prameň práva, bola to najkomplexnejšia podoba obyčají, stáročia používaných v Uhorsku. Ďalšie latinské vydania boli v rokoch 1545 a 1561.

    

Ukážka z Tripartita (rok 1561).

   

Naše vydanie pochádza z roku 1561 a bolo súčasťou rodovej knižnice šľachtickej rodiny Zamarovských zo Zamaroviec, o čom svedčí rukopisný vlastnícky záznam pôvodného majiteľa knihy a najväčšieho budovateľa knižnice Štefana Zamaróczyho ( 1819-1892). Dielo pochádzalo zo Zamaróczyho zberateľskej činnosti a k nám do fondu sa dostalo v roku 1966, kedy múzeum odkúpilo od posledných dedičov rodiny celú rodovú knižnicu v počte viac ako 4200 exemplárov.

Súčasťou knihy sú ručne kolorované iniciálky na začiatku každej kapitoly, ktoré si až do súčasnosti uchovali svoju krásu a povyšujú knihu na umelecké dielo.

Pozoruhodnosťou je aj celostránkový kolorovaný signet v podobe ručne maľovaného erbu významného viedenského tlačiara prvej polovice 16. storočia, Johanna Syngreniusa mladšieho. Tento rodák z Bavorska pôsobil ako samostatný tlačiar v službách viedenských humanistických a reformačných kruhov, v rokoch 1519-1521 vydával diela Martina Luthera, niektoré pod falošným impresom.

   

Ručne kolorovaný signet tlačiara Johanna Syngreniusa mladšieho.

        

Okrem toho sa v knihe nachádza množstvo ručne písaných marginálií, ktoré sú doplnkom pôvodného textu, na konci knihy je pripojený rukou písaný index a za ním rukopisná časť De diversis regulis iuris antiqui, na konci ktorej sa objavujú slovenské prísažné formuly. Väzbu knihy tvorí drevo potiahnuté hnedou kožou s dvoma sponami a slepotlačovou výzdobou.

Verbőciho Tripartitum sa v našom fonde nachádza ešte v jednom vydaní, tiež z roku 1561 a s príväzkom z roku 1581, ktorý zostavil nitriansky biskup Zachariáš Mošovský (1542-1587). Ide o druhé doplnené vydanie zbierky krajinských zákonov, na ktorom sa podieľal aj popredný protireformačný spisovateľ a vysoký cirkevný hodnostár Mikuláš Telegdy (1535-1586).

    

Ukážka ručne kolorovanej iniciálky v texte.

    

Obidve vydania Tripartita ako významné slovacikálne dokumenty, boli vzhľadom na svoj význam Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vyhlásené za historické knižničné dokumenty.

Text: Alica Krištofová, Knižnica Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Foto: zo zdrojov Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 32

Tel.č.: +421 32 / 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 032/743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31