Trebuchet

04.8.2021
TreBuChET je názov projektu cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Trenčín a juhomoravského mesta Bučovice. Je to ale i názov repliky stredovekej zbrane, ktorú pri príležitosti sprístupnenia obnoveného južného opevnenia Trenčianskeho hradu umiestnili na jednom z hradných pásov.
Zdroj: RTV Prievidza