Prednáška: Jedno stádo a jeden pastier. Cirkev v časoch Matúša Čáka Trenčianskeho.

Prednáška: Jedno stádo a jeden pastier. Cirkev v časoch Matúša Čáka Trenčianskeho.

Vážení návštevníci a priatelia histórie!

Vo štvrtok 28. 10. 2021 o 16:00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne uskutoční prednáška pod názvom “Jedno stádo a jeden pastier. Cirkev v časoch Matúša Čáka Trenčianskeho.“

Cieľom prednášky bude predostrieť poslucháčom obraz stredovekej cirkvi v časoch Matúša Čáka Trenčianskeho. Za týmto účelom bude bližšia pozornosť venovaná niekoľkým základným témam, či vybraným kapitolám, ktoré poslucháčom priblížia významné a zaujímavé momenty cirkevnej histórie s ťažiskom približne v rozmedzí rokov 1250 až 1350. Do týchto súvislostí sa prednášajúci tiež pokúsi vsadiť situáciu v Uhorskom kráľovstve a špeciálne na území dnešného Slovenska.

Prednáška bude obsahovať úvodný výklad k udalostiam ako v Európe, tak v Uhorsku. Následne sa pozrieme na niektoré špecifiká zvoleného obdobia. Dotkneme sa tém ako: pápežská monarchia a zápas cirkevnej moci s mocou svetskou, formovanie „nových“ vieroučných doktrín, každodenný život kléru, či postoj šľachty (a Matúša Čáka Trenčianskeho) k cirkevnej hierarchii či cirkvi ako takej. Možno sa pri tomto rozprávaní aspoň zbežne zúčastníme aj výpravy uhorského rytiera do záhrobia alebo sa pokúsime odpovedať na otázku, do akej miery v tejto dobe bežný klérus dodržiaval povinný záväzok celibátu.  

Prednášajúci: Mgr. Martin Vincurský

Vstup je zdarma.

-------

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 032/743 443 1-3, 34 alebo prostredníctvom e-mailu marketing@muzeumtn.sk.

Podľa semaforu pre kultúrne podujatia vymedzeného § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach je kapacita účastníkov prednášky (k 18.10.2021) limitovaná na 40 sediacich osôb v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid-19). V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa prednáška konať nebude, o čom Vás budeme vopred informovať na tejto stránke a na sociálnych sieťach Trenčianskeho múzea (Facebook, Instagram).

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, že vzhľadom na epidemiologické opatrenia vyplývajúce z Covid automatu, bude pred vstupom do Kongregačnej sály potrebné uviesť telefonický alebo e-mailový kontakt. 
Súčasne Vás chceme poprosiť, aby ste si pred vstupom do múzea vydezinfikovali ruky a dodržiavali prípadné potrebné rozostupy. Vstup do interiérov múzea je možný len s použitím respirátora FFP2.
--------

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Jedno stado a jeden pastier

Pozvanka