Rekonštrukcia administratívnej budovy na Trenčianskom hrade napreduje.

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Trenčianskom hrade napreduje.

Rekonštrukčné práce na dvoch významných projektoch na Trenčianskom hrade pokračujú podľa plánu. Presvedčiť sa o tom prišiel osobne priamo na hrad v pondelok 18. marca 2019 aj trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Trenčianska župa ako zriaďovateľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktoré niekdajšie sídlo Matúša Čáka spravuje, pristúpila k rekonštrukcii administratívnej budovy koncom júna 2018. Budova familiárne známa aj ako Skleník vítala na hrade návštevníkov z celého sveta dlhé desaťročia. V súčasnej dobe však už nespĺňala vysoké nároky kladené na vstupné priestory jednej z najnavštevovanejších historických pamiatok v kraji. „Rekonštrukciou administratívnej budovy chceme všetkým návštevníkom spríjemniť už prvé minúty na Trenčianskom hrade. Verím, že niekedy začiatkom mája bude návštevníkov hradu vítať reprezentatívny a atraktívny vstup s novými pokladňami, kaviarňou a sociálnymi zariadeniami. Rekonštrukcia tzv. Skleníka sa oneskorila najmä z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok či zmene projektu,“ priblížil priebeh stavebných prác na administratívnej budove Trenčianskeho hradu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.

V novej administratívnej budove sa bude po rekonštrukcii nachádzať informačné centrum pre turistov, kaviareň, predajňa suvenírov, ľahko dostupné sociálne zariadenia pre návštevníkov či pokladne. Suterén bude mať praktické využite, zázemie v ňom nájdu zamestnanci Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Rekonštrukcia administratívnej budovy na Trenčianskom hrade je plne hradená z rozpočtu TSK vo výške približne 520 tisíc eur s DPH.

V najbližších dňoch budú pokračovať aj práce na sprístupnení Trenčianskeho hradu cez jeho Južné opevnenie. Rovnako, ako pri rekonštrukcii administratívnej budovy, začali stavebné práce v južnej časti hradu v júni 2018. „Vďaka realizácii projektu TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície sa nám podarí verejnosti sprístupniť ďalšiu viac ako jednu tretinu Trenčianskeho hradu. Po kontrolnom dni môžem skonštatovať, že stavebné práce pokračujú v stanovenom termíne. Podľa harmonogramu očakávame ukončenie prác do konca roka. Ľudia tak budú môcť navštíviť Trenčiansky hrad aj z lesoparku Brezina, keďže k hradbám Južného opevnenia bude viesť cesta priamo k ďalšiemu vstupu s pokladnicou,“ uviedol trenčiansky župan.

V rámci projektu sa okrem novej prístupovej cesty vybuduje aj úplne nový vstup na hrad priamo cez Mlynskú vežu. Návštevníkom sa tak sprístupnia aj tie priestory hradného komplexu, ktoré boli doposiaľ ich očiam skryté. Spoločný projekt Trenčianskej župy, krajského mesta Trenčín a českého mesta Bučovice je financovaný zo zdrojov Európskej únie v sume takmer 3 milióny eur. Pre TSK je určených 1,45 mil. eur, z čoho 1,38 mil. predstavuje financie z európskych fondov, zvyšok spolufinancuje župa. Projekt TreBuCHET sa stal úspešným v rámci programu spolupráce Interreg V-A SR-ČR 2014 – 2020, pričom získal spomedzi všetkých predložených projektov najvyššie bodové hodnotenie.

Zdroj článku a foto: TSK